Due diligence op maat van uw bedrijf

Hoewel de globalisering kansen biedt voor bedrijven én werknemers, kunnen er doorheen de toeleveringsketen van producten en diensten die u aankoopt als bedrijf risico’s bestaan op het vlak van mensenrechten en milieu. Due diligence stelt u in staat om deze risico's te begrijpen, en om ermee aan de slag te gaan.

Textielatelier

1 Hoe werkt het?

Deze online toolbox bestaat uit een zelfevaluatie en een handleiding. De zelfevaluatie laat u toe om een inschatting te maken van de (toekomstige) verwachtingen ten aanzien van uw bedrijf om aan de slag te gaan met risico's. De handleiding stelt u in staat om een antwoord te bieden op deze verwachtingen, door middel van de ontwikkeling van een due diligence strategie.

2 Waarom?

  • Omdat ook kleinere bedrijven gelinkt kunnen zijn met ernstige risico’s voor mens en milieu.
  • Omdat risico’s die u creëert voor anderen ook een risico kunnen vormen voor uw bedrijf.
  • Omdat due diligence strategische en commerciële voordelen biedt.

3 Wat gebeurt er met mijn data?

We houden geen persoonsgegevens bij, behalve de eigenschappen van je bedrijf die je aangeeft tijdens de zelfevaluatie. Deze informatie valt niet te herleiden tot een individuele organisatie, maar kan wel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

travailleurs de la construction

Over deze toolbox

Deze toolbox werd ontwikkeld door HIVA-KU Leuven, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De onderzoekers van HIVA-KU Leuven kregen inhoudelijke ondersteuning van het Duitse Adelphi en van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift. De opbouw van het digitale platform werd a door het Leuvense Statik.